Zagospodarowanie wody -> Separatory tłuszczów

Separatory tłuszczów

Separatory tłuszczów są urządzeniami stosowanymi do usuwania tłuszczów oraz olejów roślinnych i zwierzęcych z wód ściekowych. Są niezbędne w obiektach, takich jak restauracje, hotele, zakłady przetwórstwa spożywczego, gdzie tłuszcze i oleje mogą dostać się do kanalizacji, powodując zatory, zanieczyszczenie środowiska oraz utrudnienia w procesie oczyszczania ścieków.

Obowiązujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690;
  • PN-EN 1825-1:2006 – Separatory tłuszczów – Część 1: Zasady dotyczące projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji.

Elementy separatorów tłuszczów to:

  • zbiornik separatora, czyli jedno- lub wielokomorowa konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję i warunki atmosferyczne, takich jak żelbet, polietylen czy polipropylen;
  • system rurociągów;
  • koalescencyjne wypełnienia, wkłady lub lamele wewnątrz separatora, mające na celu zwiększenie efektywności separacji tłuszczów i olejów od ścieków;
  • system odprowadzania tłuszczów, ręczny lub automatyczny (pompowanie, ssanie czy zasysanie);
  • studzienki rewizyjne.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie