Zagospodarowanie wody -> Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami stosowanymi do usuwania substancji takich jak benzyna, olej napędowy czy smary, z wód opadowych i ścieków. Są niezbędne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi, np. na stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych, parkingach czy w przemyśle.

Projektowanie i instalacja separatorów substancji ropopochodnych powinna być realizowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
  • PN-EN 858-1:2002 – Separatory substancji lekkich (np. substancji ropopochodnych) - Część 1.

Elementy separatorów substancji ropopochodnych:

  • zbiornik separatora, wykonany z żelbetu, polietylenu lub polipropylenu;
  • system rurociągów z PVC, PE czy żeliwa;
  • koalescencyjne wypełnienia wewnątrz separatora, mające na celu zwiększenie efektywności separacji substancji ropopochodnych od wody;
  • system odprowadzania substancji ropopochodnych;
  • studzienki rewizyjne, wyposażone w pokrywy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie