Rury -> Rury gazowe

Rury gazowe

W instalacjach gazowych zastosowanie mają rury twarde z miedzi łączone lutowaniem lub prasowane oraz rury stalowe bez szwu lub ze szwem przewodowe. Do prowadzenia sieci w ziemi oraz wykonania przyłączy zastosowanie znajdują rury polietylenowe PE. W instalacjach zewnętrznych rury stalowe łączone mogą być jedynie spawaniem. W gazowych instalacjach ziemnych zabroniono używania rur stalowych, jedynie rury PE i przejścia stal/PE są dopuszczalne.

Rury gazowe muszą spełniać szereg norm i standardów bezpieczeństwa, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną eksploatację. Najważniejszymi normami dotyczącymi rur gazowych są normy określające wymagania dla rur i złączy z polietylenu (PE) stosowanych w sieciach gazowych o ciśnieniu roboczym do 10 barów (PN-EN 1555), powyżej 10 barów (PN-EN 12201) i powyżej 16 barów (PN-EN 12666). Norma PN-EN 1319 określa wymagania dla rur i złączy ze stali stosowanych w sieciach gazowych o ciśnieniu roboczym powyżej 16 barów.

Wymienione normy określają m.in. wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, odporności na korozję, szczelności i trwałości rur oraz złączy gazowych.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie