Rury -> Rury betonowe i żelbetowe

Rury betonowe i żelbetowe

Beton to surowiec umożliwiający produkcję rur o dowolnym przekroju, co daje szerokie możliwości zastosowania. Takie rury są wysoce wodoszczelne i mrozoodporne. Rury z betonu i żelbetowe stosuje się w instalacjach odprowadzających grawitacyjnie, rzadziej pod niskim ciśnieniem, wody opadowe, powierzchniowe i ścieki.

Rury betonowe i żelbetowe muszą spełniać odpowiednie normy jakościowe, takie jak PN-EN 1916, PN-EN 1917 czy PN-EN 14364, które określają wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz trwałości rur i złączy stosowanych w instalacjach zewnętrznych.

Wytrzymałość na ściskanie rur betonowych określa norma PN-EN 1916:2005, to min. 40 MPa. Dzięki klasie betonu C35/45, który stosowany jest do wyrobu takich rur, gwarantowana jest wytrzymałość na zgniatanie. Takie rury można stosować w instalacjach na głębokości od 0,6 do 6 m.

Wszędzie tam, gdzie naprężenia rozciągające są wyższe niż wytrzymałość betonu, stosuje się rury żelbetowe ze zbrojeniem.

Wadą rur betonowych i żelbetowych jest ich spora waga. Montaż instalacji rur betonowych musi być wykonany przy użyciu specjalistycznego sprzętu, co podnosi koszty realizacji.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie