Zagospodarowanie wody -> Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są niezależnymi systemami oczyszczania ścieków bytowych, stosowanymi w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dzięki biologicznym procesom oczyszczania przydomowe oczyszczalnie pozwalają na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, minimalizując wpływ na środowisko.

W Polsce obowiązują normy i przepisy dotyczące projektowania, wykonania oraz eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zwrócić uwagę na:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800. Przepis ten określa wymagania dotyczące jakości oczyszczonych ścieków oraz warunków ich wprowadzania do wód lub ziemi.
  • PN-EN 12566-3:2005 – Małe oczyszczalnie ścieków dla liczby mieszkańców do 50 – Część 3: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, wydajności oraz badania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie